Hjertesvikt

En tilstand der hjertet er svekket og ikke klarer å opprettholde kroppens krav til blodforsyning

| Oppdatert

Hva er hjertesvikt?

Det er omtrent 100 000 som lever med hjertesvikt i Norge i dag. Hjertesvikt kan defineres som at hjertet ikke klarer å opprettholde kroppens krav til blodforsyning. Tilstanden kjennetegnes ved at hjertet ikke klarer å pumpe unna blodet fra venene i høy nok grad, og dette fører til et høyere trykk i venesystemet (altså blodkarene som fører blodet tilbake til hjertet). Når blodtrykket i venene blir høyt kan det føre til at væske lekker ut av blodårene og man får væskeansamlinger i kroppen, typisk i ben eller lunger.

Man skiller mellom hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon og hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon. Ved hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon trekker ikke hjertet seg godt nok sammen for å pumpe blodet ut. Ved hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon er hjertet stivt og fylles dårlig, men pumper ut normal andel blod for hvert slag.

Hvorfor får man det?

Nesten enhver hjerte- og karsykdom kan føre til hjertesvikt. Hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, myokarditt (betennelse i hjertemuskelen), ledningsforstyrrelser i hjertet og hjerteklaffsykdom er typiske sykdommer som kan føre til et sviktende hjerte.

Hva er typiske symptomer?

Ved mild sykdom vil man typisk bare få symptomer ved fysisk anstrengelse, mens ved mer langtkommen sykdom vil man også få symptomer i hvile. Typiske symptomer er:

Behandling

Behandlingen vil avhenge av hvor alvorlig svikt hjertet har. Milde tilfeller behandles hos fastlegen, mens mer alvorlige tilfeller må behandles på sykehus. Målet for behandlingen vil alltid være å minske symptomer og å bedre livskvaliteten.

Tilstanden kan behandles med medisiner og livsstilsendringer. En rekke forskjellige medisiner kan brukes og har som hensikt å begrense skade på hjertemuskelen, kontrollere hjertefrekvensen og fjerne væskeansamling i kroppen.

Les mer om tilstanden på Landsforeningen for hjerte- og lungesyke sine nettsider.

| Publisert

| Oppdatert