Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt

Et hjerteinfarkt oppstår når en blodåre som ernærer hjertemuskelen (kranspulsåre) blir tett og dermed ikke får levert så mye blod som den skal. Vanlige symptomer er klemmende brystsmerter, kvalme og ustrålende smerter til armen.

| Oppdatert

Om

Et hjerteinfarkt oppstår når en blodåre som ernærer hjertemuskelen (kranspulsåre) blir tett og dermed ikke får levert så mye blod som den skal. Hvis blodåren er tett i flere minutter vil muskelvevet i hjertet begynne å ta skade.

Symptomer

Symptomene som oppstår ved et hjerteinfarkt vil typisk kunne utarte seg som:

  • Brystsmerter som oppleves klemmende. Ofte er smertene sentrert midt i brystet.
  • Utstrålende smerte til arm(er), mellom skulderblad, hals og kjeve
  • Plutselig innsettende tungpust
  • Kvalme og oppkast
  • Kaldsvette

Symptomene ved hjerteinfarkt kan i enkelte tilfeller også være mer uspesifikke. Særlig hos eldre og pasienter med diabetes.

Undersøkelser

Ved mistenkt hjerteinfarkt vil det ofte gjøres EKG-undersøkelse i ambulansen. Resultatet av undersøkelsen kan bli sendt til sykehus for vurdering. Ofte vil man ved mistanke om hjerteinfarkt starte med medisinsk behandling i ambulansen. Medisinene man får vil hindre videre blodpropp-dannelse i hjertet.

Når man kommer på sykehus vil lege spørre en rekke spørsmål om hvordan smertenes karakter, når de startet, tidligere sykehistorie og hvilke risikofaktorer pasienten har for å få hjerteinfarkt. I tillegg vil legen gjøre en rekke undersøkelser, blant annet:

  • EKG (undersøkelse av hjertets elektriske system)
  • Blodprøver (høye verdier av troponiner kan tyde på hjerteinfarkt)
  • Ekkokardiografi (ultralyd av hvordan hjertet slår)
  • Koronar angiografi (undersøkelse der man ved hjelp av røntgen og kontastvæske kan fremstille utseende av blodkarene som forsyner hjertet med blod)

Dersom man får mistanke om at brystsmertene skyldes en annen tilstand enn hjerteinfarkt vil legen kunne gå videre med andre typer undersøkelser.

Behandling

Som nevnt tidligere vil man ved mistenkt hjerteinfarkt kunne starte behandlingen allerede i ambulansen. Ofte gis smertestillende medisiner, tilførsel av oksygen og eventuelle medikamenter for å stoppe videre dannelse- eller løse opp blodproppen.

På mange sykehus vil man kunne åpne tette blodkar rundt hjertet med såkalt PCI (utblokking). Det kan også gis blodproppoppløsende medisin, eller man kan gjøre en kombinasjon av begge to.

I enkelte tilfeller må legene gjøre en bypass-operasjon. Dette er åpen hjertekirurgi der man henter blodårer fra andre steder på kroppen for deretter å lede blodet forbi den trange blodåren som forsyner hjertemuskelen med blod.

Komplikasjoner

Hjerteinfarkt er en alvorlig tilstand som i noen tilfeller kan være livstruende. Hjertet kan ta skade, som gjør at det ikke klarer å opprettholde et adekvat blodtrykk, eller det kan oppstå hjerterytmeforstyrrelser som gjør at hjertet stanser. Det er derfor viktig at pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt overvåkes på sykehus.

Overlevelsen har blitt langt høyere etter hjerteinfarkt de siste tiårene. Dette skyldes blant annet en kombinasjon av bedre behandling, mindre røyking i befolkningen og raskere transport til sykehus.

| Publisert

| Oppdatert