Forbehold

På godt norsk

Denne kalkulatoren erstatter ikke godt klinisk skjønn. Alltid dobbeltsjekk det du har gjort. Ikke igangsett behandling eller hold tilbake behandling kun på grunn av svar fra kalkulatoren. 

medisin.no kan ikke holdes ansvarlig for medisinske avgjørelser  tatt etter bruk av våre kalkulatorer.