✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Ventrikkel-hypertrofi

Akse Avledning I Avledning aVF Normal akse Positiv Positiv Venstreakse-deviasjon Positiv Negativ Høyreakse-deviasjon Negativ Positiv Ekstra høyreakse-deviasjon Negativ Negativ Venstreakse-deviasjon Høyreaksedeviasjon. Langt mindre normalt enn venstreaksedeviasjon. Kan skje hos pasienter med: KOLS Ukorrigerte medfødte hjertefeil Pulmonal hypertensjon Lungeemboli

| Oppdatert

AkseAvledning IAvledning aVF
Normal aksePositivPositiv
Venstreakse-deviasjonPositivNegativ
Høyreakse-deviasjonNegativPositiv
Ekstra høyreakse-deviasjonNegativNegativ

Venstreakse-deviasjon

Høyreaksedeviasjon. Langt mindre normalt enn venstreaksedeviasjon. Kan skje hos pasienter med:

  1. KOLS
  2. Ukorrigerte medfødte hjertefeil
  3. Pulmonal hypertensjon
  4. Lungeemboli

| Publisert

| Oppdatert