venstre grenblokk

Venstre grenblokk

Grenblokk er en ledningsforstyrrelse I hjertet. Tilstanden kan sees på EKG. Ved venstre grenblokk vil den elektriske aktiveringen av venstre ventrikkel gå tregere enn normalt, og fører til at venstre ventrikkel trekker seg sammen senere enn høyre ventrikkel.

| Oppdatert

Om

 • QRS -komplekset > 120ms
 • Dominant S bølge V1, ofte formet som W
 • Bred R-bølge i V5-V6, ofte formet som M
 • For å diagnostisere hjerteinfarkt hos pasienter med venstre grenblokk, bruk Sgarbossa-kriteriene

Symptomer

Venstre grenblokk er i seg selv asymptomatisk. Det er ingen tegn eller symptomer foruten det karakterisktiske preget på EKG

Fysiologi

 • Forsinket ledning til venstre ventrikkel gjør at QRS-komplekset blir større enn 120ms
 • Ledningsimpulsen går via høyre ledningsbunt til høyre ventrikkel, deretter til venstre ventrikkel via septum.

Årsaker

Selv om venstre grenblokk ofte er assosiert med alvorlig hjertesykdom, så kan det også i noen tilfeller sees hos pasienter uten sykdom eller skader på hjertet. Blant hjertesykdom som kan føre til venstre grenblokk er:

 • Trange hjerteklaff til hovedpulsåren (aortastenose)
 • Hjerteinfarkt eller annen iskemisk hjertesykdom
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Dilatert kardiomyopati
 • Hyperkalemi
 • Digoxin-toksisiet

Behandling

Handler vanligvis om å behandle underliggende årsak.

| Publisert

| Oppdatert