✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Paroksysmale supraventrikulære takykardier

Innledning Samlebetegnelse for flere forskjellige rytmeforstyrrelser. Typisk er pasientene ellers friske og har normale hjerter. Innebefatter: AV-nodal reentrytakykardi Aksessorisk atrioventrikulær ledningsbane ( Wolff-Parkinson-White-syndrom og andre) Atrietakykardi

| Oppdatert

Innledning

Samlebetegnelse for flere forskjellige rytmeforstyrrelser. Typisk er pasientene ellers friske og har normale hjerter. Innebefatter:

  • AV-nodal reentrytakykardi
  • Aksessorisk atrioventrikulær ledningsbane ( Wolff-Parkinson-White-syndrom og andre)
  • Atrietakykardi

| Publisert

| Oppdatert