✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Lese EKG

Riktig pasient og skalering Frekvens og regelmessighet P-bølge PQ-tid QRS Akse ST-segment QT-tid T-bølger TILLEGSINFORMASJON  1) Riktig pasient og skalering 2) Frekvens og regelmessighet Takykardi > 100 slag/min Sinustakykardi Bradykardi < 60 slag/min Sinusbradykardi Tips: 50mm/s (600, 300 150, 100, 75, 60). 3) Normal P? En P foran hver QRS?  Supraventrikulær takykardi Atrieflimmer: Ingen P Atrieflutter: Sagtakket/bølgeformet…

| Oppdatert

 1. Riktig pasient og skalering
 2. Frekvens og regelmessighet
 3. P-bølge
 4. PQ-tid
 5. QRS
 6. Akse
 7. ST-segment
 8. QT-tid
 9. T-bølger
TILLEGSINFORMASJON 

1) Riktig pasient og skalering

2) Frekvens og regelmessighet

Tips: 50mm/s (600, 300 150, 100, 75, 60).

3) Normal P? En P foran hver QRS? 

 • Supraventrikulær takykardi
  • AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT): Retrograd P foran, i eller etter QRS.
  • AVRT:  Deltabølge i P. (langsom start på QRS), negativ p etter qrs
  • Atrietakykardi
 • Venstre atriumhypertrofi. «P-mitrale» – Bifid P-bølge
P-bølgen tilsvarer depolarisering av atriene. Lettest å se i V2 og II. Dersom alt i orden til nå: sinusrytme
 

4) PQ-tid

 • For kort PQ-tid: < 0.12 s
  • LGL-syndrom
  • AVRT 
 • For lang PQ/uregelmessig > 0.12 s
  • AV-blokk grad 1Forsinkelse mellom P og QRS
  • AV-blokk grad 2. 
   • Mobitz type 1 (Wenchebach): Økende forsinkelse i PQ overledningen som kulminerer med at et signal blokkeres: 
   • Mobitz type 2 : Enkelte P overledes ikke
  • AV-blokk grad 3: Total dissosiasjon mellom atrie og ventrikkel
    
PQ-tiden representerer overledningstiden fra sinusknuten til ventriklene.

5) QRS

 • QRS > 0.12s, og takykardi er VT inn til det motsatte er bevist
  • Ventrikkeltakykardi: Uregelmessig bredkomplekset takykardi.  
   • Vedvarende
   • Ikke-vedvarende
  • Bidireksjonal VT
  • Torsade de pointes
  • Ventrikkelflimmer
 • QRS < 0.12, takykardi og ingen grenblokk:
  • Regelmessig
   • Sinustakykardi (100-180)
   • Atrieflutter (75-150)
   • Paroksysmal supreventrikulær takykardi (140-280)
    • AVNRT
    • AVRT
    • Atrietakykardi
  • Uregelmessig
   • Atrieflimmer (75-185)
QRS-tiden representerer depolarisering av ventrikler.

6) QRS-akse (normal: -30 til 90)

 • R-progresjon
  • Reflekterer muskelmasse: størst i v4-v6
 • Venstre ventrikkel-hypertrofi
  • Sokolow–Lyon: S i V1/V2 + R i V5/V6 > 35 mm
  • Cornell: R i aVL + S i V3 > 20 (kvinne), 28 mm(mann)
 • Høyre ventrikkel-hypertrofi
  • V1: R>S
  • V6: S>R
  • V1 og V2: STdepresjon og T-inversjon
    
1) QRS er det som er spissest. Mål QRS der den er bredest.
2) Normal akse ved positiv avledning I og AvF
3) Vanligste årsak til V.V-hypertrofi er hypertensjon. Unge, slanke mennesker kan ta tegn på V.V uten at de har forstørret ventrikkel

7) ST-segment

 • STEMI
  1. ST-elevasjon
  2. Brede og dype Q-bølger og tap av R. Kommer etter noen timer. Forsvinner ikke.
 • NSTEMI
  1. T-inversjon
  2. ST-depresjon
ST-segmentet sier noe om depolariseringen av myokard. ST-elevasjon måles i forhold til PQ-segmentet. Skal ligge på samme høyde. Forutsettinger for å måle ST-segment: Ikke breddeforøket QRS, Ikke ventrikulære ekstrasystoler, Ikke WPW. Forsiktighet ved VVH.

8) QT-tid

 • Forlenget QT tid
  • Hypokalsemi
  • Medikamenter
  • Jervel- og Lange Nielsen syndrom (Født uten hørsel)
 • Forkortet QT-tid
  • Hyperkalsemi
  • Medikamenter
QT-tiden tilsvarer systolen. Fra starten av R til slutten av T. QT.tid skal være < 480ms
Blir mindre ved rask frekvens. Deler på Roten av RR-tid. Bruker Bazetts formel QTc = QT/√R-R. Forlenget QT-tid kan gi plutselig død. Kan utløse Torsade De Pointes

9) T-bølgen

 • Invertert T
  • Kan være tegn på iskemi eller hypertofi (kan ikke skille)
T-bølgen: repolarisering
Skal være positiv der R-bølgen er positiv

| Publisert

| Oppdatert