Høyre grenblokk

Kriterier QRS-varighet > 0,12 og rSr’ eller rSR’ i V1-V2. (M i V1 og W i V6) Årsaker Høyre grenblokk kan ofte være medfødt og er som regel ufarlig. I noen tilfeller kan det tyde på patologi i det lille kretsløp. Behandling Dersom grenbloikket har tilkommet siden forrige EKG, eller dersom pasienten har dyspné eller…

| Oppdatert

Kriterier

QRS-varighet > 0,12 og rSr’ eller rSR’ i V1-V2. (M i V1 og W i V6)

Årsaker

Høyre grenblokk kan ofte være medfødt og er som regel ufarlig. I noen tilfeller kan det tyde på patologi i det lille kretsløp.

Behandling

Dersom grenbloikket har tilkommet siden forrige EKG, eller dersom pasienten har dyspné eller bilyd bør pasienten få en vurdering hos kardiolog.

| Publisert

| Oppdatert