✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Ekstra hjerteslag (ekstrasystole)

Inndeling

En ekstrasystole er ett ekstra hjerteslag som kommer utenom den normale hjerterytmen. Man skiller mellom supraventrikulære ekstrasysoler (SVES) og ventrikulære ekstrasystoler (VES). Tilstandene forekommer hyppig hos både friske og hjertesyke mennesker. Røyking, alkohol og koffein øker forekomsten.

Symptomer

Som regel vil man ikke få symptomer, men noen kan ha følelse av ujevn hjerterytme eller svimmelhet.

Behandling

Som regel trengs ingen behandling med mindre det er fare for at det foreligger annen hjertesykdom eller man har svært mange ekstraslag.

Hos pasienter med mye symptomer kan det forsøkes å gis betablokker.