✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Atrioventrikulær nodal reentrytakykardi (AVNRT)

Typisk AVNRT (90%) Hva er AVNRT? Atrioventrikulær nodal reentrytakykardi (AVNRT) er en supraventrikulær takykardi ( som betyr at den har sitt opphav fra over hisbunten) og er den vanligste årsak til palpitasjoner hos pasienter uten underliggende hjertesykdom. Tilstanden kjennetegnes av at pasienten har to ulike ledningsbaner gjennom AV-knuten, og gjør at det kan dannes en «sirkelstrøm»…

| Oppdatert

Typisk AVNRT (90%)

  • Som regel 140-270 slag/min
  • Pseudo-S bølge i avledning II, III, and AVF
  • Pseudo-R-bølge i avledning V1.

Atypisk AVNRT (10%)

  • P-bølger mellom QRS- og T-bølger (QRS-P-T complekser)

Hva er AVNRT?

Atrioventrikulær nodal reentrytakykardi (AVNRT) er en supraventrikulær takykardi ( som betyr at den har sitt opphav fra over hisbunten) og er den vanligste årsak til palpitasjoner hos pasienter uten underliggende hjertesykdom.

Tilstanden kjennetegnes av at pasienten har to ulike ledningsbaner gjennom AV-knuten, og gjør at det kan dannes en «sirkelstrøm» i AV-knuten.

AVNRT opptrer oftest hos kvinner.

Symptomer

Ofte plutselig innsettende symptomer. Symptomene kan gå over plutselig, eller vedvare frem til medisinsk behandling. Kaffe og alkohol kan være triggere.

  • Hjertebank i halsen eller magen
  • Svimmelhet
  • Brystsmerter, ved underliggende koronararteriesykdom
  • Angst og kortpustethet
  • En sjelden gang polyuri grunnet forhøyet atrietrykk og frigjøring av atrialt natriuretisk peptid (ANP).

| Publisert

| Oppdatert