Brukket nese

Vanligste årsaker til brukket nese er fallskader, vold og idrettsskader. Dersom tilstanden ikke behandles kan nesen få en feilstilling