Stevens-Johnson syndrom

Hva er Stevens-Johnson syndrom? Stevens Johnson syndrom er en sjelden, men alvorlig tilstand som kan affisere hud, genitalia, øyne og slimhinner. Tilstanden er oftest forårsaket av legemidler, men kan i noen tilfeller også være forårsaket … Read more

Kviser (akne)

Kviser er svært vanlig og noe de fleste må gjennom i ungdomsalderen. Hos noen så kan kviser bli et stort problem som går ut over selvtillit og selvfølelse. Tidlig og effektiv behandling er viktig for å forbedre livskvalitet og forebygge arrdannelse