Stiff Person Syndrom

Om Stiff person syndrom (SPS), på norsk autoimmunt stivhetssyndrom, er en svært sjelden sykdom som rammer muskler og nervesystemet. Tilstanden fører til gradvis forverret muskelstivhet. Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men skyldes antakeligvis autoimmunitet, … Read more

Traumatisk hjerneskade

Traumatisk hjerneskade oppstår når hjernen blir utsatt for en ytre påkjenning som ved et fall, vold eller en bilulykke. De hyppigste skadene som oppstår er hjerneblødninger og brudd i skallen