Akutt mesenteriell iskemi

Om Akutt mesenteriell iskemi er en alvorlig tilstand som skyldes at blodomløpet til tarmen er for dårlig. Tilstanden kan oppstå akutt eller være kronisk. Som regel er akutt mesenteriell iskemi en komplikasjon til en annen hjerte- … Read more

Pylorusstenose

Pylorusstenose er en sykdom hos de minste barna som kjennetegnes av sprutoppkast etter måltider og vedvarende sultenhet. Tilstanden kan føre til dehydrering og elektrolyttforstyrrelser dersom den ikke blir behandlet

Ileus

Ileus, også kalt tarmslyng, er en tilstand der den normale passasjen av tarminnhold har stoppet opp. Det kalles subileus dersom passasjen av tarminnhold har delvis stoppet opp. Symptomer Takvise magesmerter Kvalme og oppkast Utspilt buk … Read more

Akalasi

Innledning En tilstand med manglende avslapning av nedre lukkemuskel i spiserøret. Dette fører til at mat ikke passerer, og vil kunne øre til en progressiv utvidelse av diameteren på nedre del av spiserøret. Spiserørsveggen blir … Read more

Epifrenisk divertikkel

Et epifrenisk divertikkel er en utposning av nedre del av spiserøret (øsofagus). Tilstanden oppstår ofte som et resultat av høyt trykk i spiserøret. Utposningen kan bli veldig stor, og vil da ofte kreve kirurgisk behandling. Epifreniske … Read more

Zenkers divertikkel

Innledning Zenkers divertikkel er en utposning (divertikkel) av slimhinnen i øvre del av spiserøret. Her finnes det et svakt punkt i veggen. Dette trekantede område kalles Killians triangel og befinner seg mellom to muskler kalt … Read more