Depresjon

Det er normalt å ha nedsatt stemningsleie av og til. Når man har en depresjon varer det nedsatte stemningsleie lenger tid og påvirker ofte funksjon, sosialt liv, appetitt og søvn.

Psykose

En forvirringstilstand der man kan oppleve ting som ikke er virkelige. Psykosesymptomer kan være vanskelig å oppdage tidlig i forløpet.