Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Delirium

Delirium, er en tilstand med med akutt innsettende forvirring ofte utløst av skade eller sykdom

Søvnforstyrrelser

Søvnbehovet er svært individuelt og varierer dessuten også med alderen. Insomni er den vanligste søvnlidelsen og kjennetegnes ved dårlig eller lite søvn.

Rusavhengighet

Et rusmiddel er et stoff med en biologisk virkning i sentralnervesystemet som gjør at man har tendens til å gjenta bruken på tross av negative konsekvenser.

Bipolar lidelse

En tilstand også kjent som manisk depressiv lidelse. Bipolar lidelse er en sykdom med vekslende perioder med oppstemthet og depresjon.

Person med personlighetsforstyrrelse
Personlighetsforstyrrelse

En personlighetsforstyrrelse er en vedvarende tilstand med avvikende atferdsmønstre. Dette atferdsmønstret er dypt innarbeidet og langvarig.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.