✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Kategori: Psykisk

 • Tidlig oppvåkning

  Tidlig oppvåkning

  Mange sliter med at de våkner om natten. Tidlig oppvåkning over tid kan tære på både humør og energinivåene man har på dagen. Tidlig oppvåkning, urolig søvn og innsovningsvansker er søvnlidelser som kalles insomni. For at man skal kunne sette diagnosen insomni må man i tillegg til søvnvanskene ha problemer med å fungere godt på…

 • Hypokondri

  Hypokondri

  Personer med hypokondri vil ofte ikke bli beroliget av undersøkelsene doktoren gjør, men ha ønske om at det skal tas flere undersøkelser

 • Alkoholabstinens

  Alkoholabstinens

  Alkoholabstinens kan oppstå dersom man bråslutter med alkohol etter lengre tids inntak. Tilstanden kan i ytterste konsekvens være livstruende.

 • Søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser

  Søvnbehovet er svært individuelt og varierer dessuten også med alderen. Insomni er den vanligste søvnlidelsen og kjennetegnes ved dårlig eller lite søvn.

 • Post-traumatisk stresslidelse (PTSD)

  Post-traumatisk stresslidelse (PTSD)

  Post-traumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som kan oppstå som reaksjon på traumatiserende erfaringer og alvorlige livsbelastninger.

 • Angst og angstlidelser – En oversikt

  Angst og angstlidelser – En oversikt

  Angst, frykt og redsel er normale reaksjoner på hendelser som kan virke skremmende. For noen tar angsten overhånd.

 • Depresjon

  Depresjon

  Det er normalt å ha nedsatt stemningsleie av og til. Når man har en depresjon varer det nedsatte stemningsleie lenger tid og påvirker ofte funksjon, sosialt liv, appetitt og søvn.

 • Tics og Tourettes

  Tics og Tourettes

  Tics er ufrivillige og gjentatte bevegelser eller plutselige utilsiktede vokale lyder. Tics er forholdsvis vanlig hos barn, særlig hos gutter.

 • Rusavhengighet

  Rusavhengighet

  Et rusmiddel er et stoff med en biologisk virkning i sentralnervesystemet som gjør at man har tendens til å gjenta bruken på tross av negative konsekvenser.

 • Tvangslidelse (OCD)

  Tvangslidelse (OCD)

  Tvangslidelse kjennetegnes av tilbakevendende, uønskede og ubehagelige tanker og følelser.

 • Psykose

  Psykose

  En forvirringstilstand der man kan oppleve ting som ikke er virkelige. Psykosesymptomer kan være vanskelig å oppdage tidlig i forløpet.

 • Bipolar lidelse

  Bipolar lidelse

  En tilstand også kjent som manisk depressiv lidelse. Bipolar lidelse er en sykdom med vekslende perioder med oppstemthet og depresjon.

 • Spiseforstyrrelser

  Spiseforstyrrelser

  Spiseforstyrrelser kjennetegnes av problemer med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser

 • Personlighetsforstyrrelse

  Personlighetsforstyrrelse

  En personlighetsforstyrrelse er en vedvarende tilstand med avvikende atferdsmønstre. Dette atferdsmønstret er dypt innarbeidet og langvarig.

 • Sliten hele tiden

  Sliten hele tiden

  Slitenhet kan oppleves etter fysisk anstrengelse, men også etter smerte, nedstemthet, for lite søvn, angst, stress og kjedsomhet. Slitenhet kan også være tegn på sykdom.