Tidlig oppvåkning

Mange sliter med at de våkner om natten. Tidlig oppvåkning over tid kan tære på både humør og energinivåene man har på dagen. Tidlig oppvåkning, urolig søvn og innsovningsvansker er søvnlidelser som kalles insomni. For … Read more

alkoholabstinens

Alkoholabstinens

Alkoholabstinens kan oppstå dersom man bråslutter med alkohol etter lengre tids inntak. Tilstanden kan i ytterste konsekvens være livstruende.

Depresjon

Det er normalt å ha nedsatt stemningsleie av og til. Når man har en depresjon varer det nedsatte stemningsleie lenger tid og påvirker ofte funksjon, sosialt liv, appetitt og søvn.

Psykose

En forvirringstilstand der man kan oppleve ting som ikke er virkelige. Psykosesymptomer kan være vanskelig å oppdage tidlig i forløpet.