Nyresvikt

Nyresvikt

Innledning Nyresvikt er en tilstand hvor nyren ikke lenger fungerer som den skal. Enten fordi nyrens funksjonen er nedsatt eller fullstendig opphørt. Hva er nyrenes funksjon? Nyrene har som oppgave å styre salt- vann og … Read more

Tympanometri

Hva er tympanometri? En enkel undersøkelse som måler trommehinnens, og mellomørets funksjon. Undersøkelsen kan si noe om endret trykk i mellomøret. Når brukes tympanometri? Undersøkelsen er sentral i diagnostikken av mellomørebetennelse og annen sykdom i … Read more

Fremre rhinoskopi

Fremre rhinoskopi er en undersøkelse av nesen, der legen bruker med et håndholdt instrument, kalt et nesesepkulum. Legen undersøker fremre del av nesehulen, og kan da inspisere blant annet neseveggen og septum (skilleveggen). Undersøkelsen går … Read more