Kategori: Nyre- og urinveier

 • Vondt i nyrene

  Vondt i nyrene

  Å ha vondt I nyrene kan ofte kjennes som smerter på siden og i nedre del ryggen. Mange tilstander kan føre til nyresmerter.

 • Nyrestein

  Nyrestein

  Nyrestein, også kalt urolithiasis, er harde klumper, laget av mineraler og salter som kan dannes inni nyrene. Steinene kan sette seg fast på forskjellige steder urinveiene, helt fra nyrene til blæren.

 • Rabdomyolyse

  Rabdomyolyse

  Rabdomyolyse er en tilstand der ødeleggelse av muskelceller fører til at muskelcelleinnholdet lekker ut i blodbanen og forårsaker akutt nyreskade. For å sette diagnosen måles muskelenzymet creatinkinase (CK) i blodet. Årsaker Vanligste årsaker er akutt overbelastning av muskelvev, infeksjoner eller bruk av medikamenter. Rabdomyolyse kan for eksempel opptre etter: Hard trening Klemskader Store kirurgiske inngrep […]

 • Nyresvikt

  Nyresvikt

  Innledning Nyresvikt er en tilstand hvor nyren ikke lenger fungerer som den skal. Enten fordi nyrens funksjonen er nedsatt eller fullstendig opphørt. Hva er nyrenes funksjon? Nyrene har som oppgave å styre salt- vann og syre-basebalansen i kroppen. I tillegg fungerer nyrene som et filter som skiller ut toksiske stoffer fra blodet. Årsaker til nyresvikt […]

 • Nyrearteriestenose (Trang nyrepulsåre)

  Nyrearteriestenose (Trang nyrepulsåre)

  Nyrearteriestenose er en innsnevring av en eller flere blodkar som frakter blod til nyrene. Tilstanden gir ofte ikke symptomer før det har gått lang tid.

 • Fokal segmental glomerulosklerose (FSGS)

  Fokal segmental glomerulosklerose (FSGS) er en sjelden nyresykdom, som fører til arrvev i nyren

 • Vondt i pungen/testiklene

  Vondt i pungen/testiklene

  Å ha vondt i pungen er ikke helt uvanlig. Årsakene kan være mange. I denne oversikten beskriver vi mulige årsaker til smertene og gir forslag til når du burde oppsøke lege

 • Vevsprøvetakning med tynn nål (finnålsbiopsi)

  Innledning Å ta en vevsprøve med tynn nål er en metode for å hente ut vev som skal studeres under mikroskopet. Metoden er skånsom og gir relativt lite ubehag for pasienten. Undersøkelsen gjøres dersom man har lymfeknuter eller kuler der legen ønsker å undersøke vevstypen. For noen så ønsker man å finne ut om det […]

 • Tympanometri

  Hva er tympanometri? En enkel undersøkelse som måler trommehinnens, og mellomørets funksjon. Undersøkelsen kan si noe om endret trykk i mellomøret. Når brukes tympanometri? Undersøkelsen er sentral i diagnostikken av mellomørebetennelse og annen sykdom i øret som kan føre til nedsatt hørsel. Tympanometri-undersøkelse blir også gjort ofte hos barn som undersøkes, da det er vanskelig […]

 • Fremre rhinoskopi

  Fremre rhinoskopi er en undersøkelse av nesen, der legen bruker med et håndholdt instrument, kalt et nesesepkulum. Legen undersøker fremre del av nesehulen, og kan da inspisere blant annet neseveggen og septum (skilleveggen). Undersøkelsen går raskt og er ikke smertefull.

 • Otoskopi

  Otoskopi

  Otoskopi er en klinisk prosedyre for å undersøke strukturene i øret, spesielt ytre øregang, trommehinnen og mellomøret.

 • Kreft i nyrebekken og urinleder

  En sjelden kreftform. Det forekommer omtrent 80 nye tilfeller av nyrebekken- og urinlederkreft årlig i Norge. Symptomer Vanlige symptomer og funn er: Blod i urinen Takvise smerter i rygg og flanke med utstråling mot lyske Nedsatt allmenntilstand Av og til kan det kjennes en oppfylning over nyren Utredning av kreft i nyrebekkenet Pasienten utredes ofte […]

 • Blod i urinen – Oversikt

  Blod i urinen, også kalt hematuri, kan stamme fra hvor som helst i urinveiene. Det er tilstrekkelig at det er observert blod én gang, hematuri skal alltid utredes av lege

 • MR-undersøkelse

  MR-undersøkelse

  Hva er en MR? MR står for magnetisk resonanstomografi. MR er en meget god undersøkelse for en rekke tilstander. En MR-maskin består av en stor magnet formet som en stor smultring. Pasienten ligger på et bord som kjøres inn i hullet. Det brukes radiobølger for å skape signaler, som igjen detekteres av en datamaskin. Disse […]

 • Cystoskopi

  Ved cystoskopi undersøker man urinrøret og blæren. Man gjør dette ved å føre et tynt, stivt eller bøyelig skop gjennom urinrøret. Legen kan se gjennom cystoskopet, eller det kan være koblet opp mot en TV-skjerm.

 • Urinmikroskopi

  Urinmikroskopi gjøres av lege ved mistanke om sykdom i urinveier eller i nyren. Man sentrifugerer urinen og mikroskoperer bunnfallet. Ut ifra antall, form og type celler man ser kan man skille mellom en rekke akutte og kroniske nyre- og urinveissykdommer.