BMI

BMI (body mass index) beregnes ut fra din høyde og vekt. BMI oversettes til KMI (kroppsmasseindeks) på norsk.