Afasi

Skade i talesentret i hjernen som fører til en manglende evne til å bruke språket, enten som manglende forståelse (impressive afasi), eller manglende evne til å uttrykke seg (ekspressiv afasi). Hjerneslag er den hyppigste årsaken … Read more