✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Kategori: Symptomer nevrologi

  • Afasi

    Skade i talesentret i hjernen som fører til en manglende evne til å bruke språket, enten som manglende forståelse (impressive afasi), eller manglende evne til å uttrykke seg (ekspressiv afasi). Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi. Men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer i hjernen kan føre til afasi. For å lese mer om…

  • Tics og Tourettes

    Tics og Tourettes

    Tics er ufrivillige og gjentatte bevegelser eller plutselige utilsiktede vokale lyder. Tics er forholdsvis vanlig hos barn, særlig hos gutter.