Hvilken prevensjon er sikrest

Når man skal velge et prevensjonsmiddel så er sikkerheten ofte det som veier tyngst. Med sikkerhet mener man risikoen for å bli gravid når man bruker prevensjonsmiddelet. De to sikreste prevensjonsmetodene er p-stav og spiral. … Read more