Oksykodon

Legemiddel som brukes til behandling av sterke smerter

Tramadol

Legemiddel brukt ved moderate til sterke smerter.

Paracetamol

Legemiddel brukt for smertelindring og for å senke temperatur ved feber

Lyrica

Legemiddel som brukes ved epilepsi, nevropatiske smerter og generalisert angstlidelse

Ibuprofen

Smertestillende og betennelsesdempende legemiddel