Kategori: Antidepressiva

  • Cipralex

    Legemiddel brukt ved depresjon og angsttilstander