Kategori: Nevrologi

  • Lyrica

    Legemiddel som brukes ved epilepsi, nevropatiske smerter og generalisert angstlidelse

  • Tegretol

    Legemiddel brukt ved epilepsi, nervesmerter eller bipolar lidelse