Lyrica

Legemiddel som brukes ved epilepsi, nevropatiske smerter og generalisert angstlidelse

Tegretol

Legemiddel brukt ved epilepsi, nervesmerter eller bipolar lidelse