Aclasta

Brukt til behandling mot benskjørhet (osteoporose)