Metotreksat

Legemiddel brukt i behandling av enkelte kreft- og autoimmune sykdommer.

I kreftbehandling brukes ofte høydosebehandling. Ved leddgikt, psoriasis eller andre autoimmune sykdommer gis lavdosebehandling