Metformin

Legemiddel brukt ved blant annet diabetes type 2

Levaxin

Legemiddel brukt ved lavt stoffskifte (hypotyreose)