Kategori: Diabetes

  • Ozempic

    Ozempic er et legemiddel som brukes brukes til å behandle personer over 18 år med diabetes type 2 når diett og fysisk aktivitet ikke gir tilstrekkelig bedring. Ozempic brukes også off label: for behandling av voksne med overvekt og fedme.