Kategori: Ledd og bindevev

  • Stills sykdom

    Stills sykdom

    Stills sykdom er en sjelden systemisk betennelsessykdom med ukjent årsak. Noen personer har en forbigående episode med Stills sykdom, mens hos andre vil sykdommen kunne komme og gå. Sykdommen kan ubehandlet gjøre stor skade på ledd. Stills sykdom er blant de vanligste ikke-infeksiøse årsakene til feber med ukjent årsak. Stills sykdom som opptrer hos barn […]