Kategori: Ledd og bindevev

  • Stills sykdom

    Stills sykdom

    Stills sykdom er en sjelden systemisk betennelsessykdom med ukjent årsak. Tilstanden kan ubehandlet føre til store skader på ledd.