Kategori: EKG

 • Ekstra hjerteslag (ekstrasystole)

  Ekstra hjerteslag (ekstrasystole)

  En ekstrasystole er ett ekstra hjerteslag som kommer utenom den normale hjerterytmen. Man skiller mellom supraventrikulære ekstrasysoler (SVES) og ventrikulære ekstrasystoler (VES).

 • Atrioventrikulær nodal reentrytakykardi (AVNRT)

  Typisk AVNRT (90%) Hva er AVNRT? Atrioventrikulær nodal reentrytakykardi (AVNRT) er en supraventrikulær takykardi ( som betyr at den har sitt opphav fra over hisbunten) og er den vanligste årsak til palpitasjoner hos pasienter uten underliggende hjertesykdom. Tilstanden kjennetegnes av at pasienten har to ulike ledningsbaner gjennom AV-knuten, og gjør at det kan dannes en «sirkelstrøm»…

 • Sinustakykardi

  Hva er en sinustakykardi? Sinustakykardi er rask hjerteaksjon grunnet hyppige impulser fra sinusknuten. I mange tilfeller er sinustakykardi fullstendig normalt. Årsaker Vanligvis årsak utenfor hjertet som f.eks Fysisk anstrengelse Stress eller angst Feber Anemi Lavt blodtrykk/sjokk Medikamentbivirkning

 • Høyre grenblokk

  Kriterier QRS-varighet > 0,12 og rSr’ eller rSR’ i V1-V2. (M i V1 og W i V6) Årsaker Høyre grenblokk kan ofte være medfødt og er som regel ufarlig. I noen tilfeller kan det tyde på patologi i det lille kretsløp. Behandling Dersom grenbloikket har tilkommet siden forrige EKG, eller dersom pasienten har dyspné eller…

 • AV-blokk grad 1

  EKG Tilstander AV-blokk grad 1 PR-intervall > 0.2 sekunder Vanlig funn i normale hjerterDegenerative forandringerMyokarditt

 • Høyre atriumhypertrofi

  EKG Tilstander Høyre atriumhypertrofi «P-pulmonale) P-bølge > 2.5mm amplitude i II, III og AvF PulmonalklaffsstenosePulmonal hypertensjon

 • Ventrikkel-hypertrofi

  Akse Avledning I Avledning aVF Normal akse Positiv Positiv Venstreakse-deviasjon Positiv Negativ Høyreakse-deviasjon Negativ Positiv Ekstra høyreakse-deviasjon Negativ Negativ Venstreakse-deviasjon Høyreaksedeviasjon. Langt mindre normalt enn venstreaksedeviasjon. Kan skje hos pasienter med: KOLS Ukorrigerte medfødte hjertefeil Pulmonal hypertensjon Lungeemboli

 • Paroksysmale supraventrikulære takykardier

  Innledning Samlebetegnelse for flere forskjellige rytmeforstyrrelser. Typisk er pasientene ellers friske og har normale hjerter. Innebefatter: AV-nodal reentrytakykardi Aksessorisk atrioventrikulær ledningsbane ( Wolff-Parkinson-White-syndrom og andre) Atrietakykardi

 • Lese EKG

  Riktig pasient og skalering Frekvens og regelmessighet P-bølge PQ-tid QRS Akse ST-segment QT-tid T-bølger TILLEGSINFORMASJON  1) Riktig pasient og skalering 2) Frekvens og regelmessighet Takykardi > 100 slag/min Sinustakykardi Bradykardi < 60 slag/min Sinusbradykardi Tips: 50mm/s (600, 300 150, 100, 75, 60). 3) Normal P? En P foran hver QRS?  Supraventrikulær takykardi Atrieflimmer: Ingen P Atrieflutter: Sagtakket/bølgeformet…

 • Venstre grenblokk

  Venstre grenblokk

  Grenblokk er en ledningsforstyrrelse I hjertet. Tilstanden kan sees på EKG. Ved venstre grenblokk vil den elektriske aktiveringen av venstre ventrikkel gå tregere enn normalt, og fører til at venstre ventrikkel trekker seg sammen senere enn høyre ventrikkel.