nevroblastom

Nevroblastom

Hva er et nevroblastom? Nevroblastom er en svært sjelden, ondartet svulst, som kan opptre hos små barn og spedbarn. I Norge har vi ca. 8 nye tilfeller hvert år. Til sammen utgjør nevroblastom 4% av … Read more

Pylorusstenose

Pylorusstenose er en sykdom hos de minste barna som kjennetegnes av sprutoppkast etter måltider og vedvarende sultenhet. Tilstanden kan føre til dehydrering og elektrolyttforstyrrelser dersom den ikke blir behandlet

Kikhoste

Kikhoste, også kalt pertussis, er en svært smittsom luftveisinfeksjon forårsaket av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Sykdommen kommer som regel i epidemier med noen års mellomrom og kan ramme både voksne og barn. Tilstanden er mest alvorlig for … Read more

Lyskebrokk

Hva er et lyskebrokk? Definisjonen av et brokk er en utposning fra magehulen der indre strukturer kan passere gjennom en svakhet i bukveggen. Det kan oppstå forskjellige typer brokk, for eksempel lyskebrokk, lårbrokk, navlebrokk. Lyskebrokk … Read more