✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

HIV og aids

HIV er et virus som smitter gjennom seksuell kontakt, gjennom blod eller fra mor til barn under fødsel.

| Oppdatert

Hva er HIV?

HIV er en forkortelse for humant immundefektvirus. I følge Verdens helseorganisasjon lever det over 37 millioner mennesker med HIV i verden. De afrikanske landene er hardest rammet. Ubehandlet vil sykdommen kunne gi så svekket immunforsvar at det oppstår alvorlige tilleggsinfeksjoner og spesielle krefttyper. Når disse alvorlige tilleggssykdommene opptrer kalles tilstanden for aids (acquired immunodeficiency syndrome), eller ervervet immunsviktsyndrom på norsk.

Det finnes både HIV-1 og HIV-2. HIV-1 er klart vanligst i Norge. Sykdommen smitter ved seksuell kontakt, via blod og andre vevsvæsker og fra mor til barn. Smitten fra mor til barn skjer nesten utelukkende under fødsel og ammeperiode. Viruset infiserer såkalte CD4-lymfocytter, som er celler som tilhører immunforsvaret. Dette fører til at antall CD4-lymfocytter begynner å synke. Når tallet synker så blir immunforsvaret dårligere og man blir utsatt for andre type infeksjoner, såkalte opportunistiske infeksjoner.

Symptomer på HIV

Omtrent 1-4 uker etter at man har blitt smittet så vil rundt halvparten få uspesifikke symptomer som feber, sår hals, forstørrede lymfeknuter, utslett, diaré eller hodepine. Deretter følger en symptomfri periode. Denne perioden kan vare i flere år. Men man kan i hele denne perioden stille diagnosen med en blodprøve. Man er smittsom selv om man ikke har symptomer.

Etter 10-12 år med ubehandlet HIV-infeksjon vil man kunne utvikle såkalte opportunistiske infeksjoner. Dette skjer fordi immunforsvaret er så svekket at det ikke klarer å stoppe infeksjoner som det normalt ville klart å ta seg av.

Diagnostikk og behandling

Diagnosen stilles ved funn av antistoffer i blodet. Det kreves to positive tester for å bekrefte diagnosen. Behandlingen vil starte direkte etter at sykdommen har blitt bekreftet. Målet med behandlingen er å stanse virusets formering. Det finnes mange forskjellige medisinklasser. Hovedprinsippet er at man skal bruke minst tre forskjellige medisiner samtidig for å hindre resistensutvikling. Behandlingen er livslang.

Les mer om HIV på Hivnorge

| Publisert

| Oppdatert