Disseminert intravaskulær koagulasjon

En alvorlig og potensielt livstruende tilstand som kan utløses i forbindelse med annen alvorlig sykdom.

| Oppdatert

Om

Disseminert intravaskulær koagulasjon, fortkortet DIC, er en alvorlig tilstand som blant annet kan sees i forbindelse med blodforgiftning (sepsis), kreftsykdom, traumer, sykdom i blodkar, alvorlige komplikasjoner i svangerskap og ved forgiftninger.

Tilstanden fører til aktivering av blodlevringssystemet, men også til blødninger. Dette betyr at man kan få både blodpropper og blødninger.

Symptomer og funn

DIC kan gi en rekke symptomer, som vil være forskjellige ut fra hvilken grunntilstand pasienten har. Mange pasienter får hudblødninger og store organblødninger, lavt blodtrykk, tungpust, forvirring/koma og nyresvikt.

Behandling

Det absolutt viktigste tiltaket er fjerning av årsaken til DIC. Altså at man behandler pasientens grunntilstand. All annen behandling er bare korrigerende tiltak som blant annet kan være erstatning av blodprodukter eller blodfortynnende medisin.

Prognose

DIC er en svært alvorlig tilstand med høy dødelighet

| Publisert

| Oppdatert