Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Calvé-Legg-Perthes sykdom

Calve-legg-perthes sykdom er en tilstand som oftest forekommer hos barn og som fører til skade på hofteleddet

Calvé-Legg-Perthe er en sykdom som oppstår på grunn av nedsatt blodtilførsel til hofteleddet. Tilstanden har ingen kjent årsak. Tilstanden fører til at den øvre, kuleformede delen av lårbenet (caput femoris) kollapser. Reperasjonsmekanismer vil gjøre at beinet bygges opp igjen, men på en deformert måte.

Tilstanden er vanligst blant gutter i 5-10-årsalder. Hos omtrent 15% av de som får sykdommen vil begge hofteledd bli rammet. I noen tilfeller vil ikke sykdommen bli diagnostisert før i voksen alder.

Klinikk 

Tilstanden gir gradvis innsettende symptomer med økende halting eller smerter i hofte eller kne. Etter hvert kan det utvikles redusert bevegelighet, muskelsvinn og beinlengdeforskjell. Alvorlighetsgraden varierer fra knapt merkbare symptomer til så kraftige problemer at pasienten må sitte i rullestol.

Undersøkelser 

Ved mistanke om Calvé-Legg-Perthes sykdom vil legen spørre spørsmål rundt symptomene, gjøre en klinisk undersøkelse av hofteleddet og ta røntgenbilder av bekken og hofter. Ofte vil man også kunne gjøre en ultralydundersøkelse.

Behandling 

En rekke behandlinger har vært forsøkt mot Calvé-Legg-Perthes sykdom, men dessverre ofte med dårlig resultat. Som regel blir tilstanden behandlet med avlastning, behandling hos fysioterapaut og smertestillende. Av og til kan det likevel bli nødvendig å lage en kirurgisk korreksjon av lårbenets hoftekule. For noen kan det også være aktuelt med medisiner kalt osteoklasthemmere. Dette er medisiner som hemmer nedbrytningen av ben.

Hofteprotese er ikke noe alternativ hos barn, da lårbenet skal vokse, og protesen settes inn der knokkelen skal vokse mest. Kirurgisk behandling i voksen alder, der hofteleddet på ulike måter rekonstrueres, kan imidlertid være aktuelt.

Prognose 

Hos flertallet av barn er prognosen god, spesielt dersom barnet er yngre enn 6 år ved symptomdebut.

Innholdsfortegnelse

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.