Feberkramper

Feberkramper hos små barn er ikke helt uvanlig. Tilstanden kan oppleves som dramatisk og svært ubehagelig av foreldre, men er som regel helt ufarlig

| Oppdatert

Innledning

Feberkramper er epileptiske anfall som kan forekomme hos barn med feber (kroppstemperatur over 38 °C). Tilstanden forekommer hos omtrent 5% av barn og er vanligst blant barn i ett til tre års alder.

Tilstanden kan oppleves som svært dramatisk for foreldre, men er som regel helt ufarlig.

Årsaker

Oftest er årsaken til feberen en uskyldig øvre luftveisinfeksjon, som regel forårsaket av virus.

Barns hjerne er umoden og vil lettere få epileptiske anfall i forbindelse med feber som kommer raskt. Man vet ikke hvorfor bare noen barn blir rammet

Barn som har hatt feberkramper tidligere, har økt sannsynlighet for å få tilstanden igjen. Dersom flere i familien har vært rammet er det større sannsynlighet for at barna i familien skal få det.

Sykdomstegn

Barnet kan plutselig gi dårligere kontakt, øynene kan rulle bakover i hodet og kroppen stivner til. Barnet vil ofte utvikle kramper etterhvert. Av og til kan det se ut som om barnet ikke får luft, men barnet kveles ikke. Anfallene går som regel over av seg selv innen to til tre minutter. Barnet vil som regel være svært utmattet etterpå.

Hva kan du gjøre?

Dersom barnet ikke har hatt feberkramper tidligere burde man ta med barnet til lege, sykehus eller ringe 113 for videre instruksjon. Andre ting du kan gjøre:

  • Ta tiden på hvor lenge anfallet varer
  • Kle av barnet
  • Legg på våte kluter på barnet
  • Legg barnet på siden og tørke bort eventuell oppkast fra munn for å sikre luftveier

Som regel varer krampeanfallene i to til tre minutter. Dersom anfallet ikke går over innen fem minutter kan foreldre som har barn som tidligere har hatt anfall gi krampestillende medisin (stesolid). Foreldrene skal ha fått instruksjoner om hvordan dette gjøres.

Etter krampeanfallet kan man gi febernedsettende legemidler til barnet.

Når skal jeg kontakte lege?

Ved førstegangsanfall med feberkramper kan man ringe 113.

Til tross for at tilstanden som regel er helt ufarlig skal barn med førstegangs-feberkramper legges inn på sykehus. Dette er blant annet for å utrede årsakene til krampeanfallet, og fordi situasjonen kan oppleves som skummel for foreldrene.

Dersom barnet tidligere har hatt feberkramper og anfallet går raskt over, kan man oppsøke fastlege eller legevakt.

Dersom barnet har krampeanfall som varer over lengre tid eller ikke gir seg etter behandling med krampestillende medisin, bør man ringe 113.

Forløp

Omtrent en av tre barn som har hatt ett anfall med feberkramper får flere anfall ved en senere anledning. De aller fleste barn får ingen varige plager, epilepsi eller skader etter å ha hatt feberkramper.

| Publisert

| Oppdatert