nevroblastom

Nevroblastom

Nevroblastom er en svært sjelden, ondartet svulst, som kan opptre hos små barn og spedbarn.

| Oppdatert

Hva er et nevroblastom?

Nevroblastom er en svært sjelden, ondartet svulst, som kan opptre hos små barn og spedbarn. I Norge har vi ca. 8 nye tilfeller hvert år. Til sammen utgjør nevroblastom omtrent 4% av alle tilfellene med barnekreft. Nevroblastom sees typisk hos barn som er yngre enn fem år gamle.

Svulsten utgår fra det som kalles det sympatiske nervesystemet, som går som en streng fra hals til bekken. Binyrene tilhører også dette systemet. Svulsten kan derfor utgå fra både bekken, buk/ binyrer, brystområdet og hals. Vanligste utgangspunkt for svulsten er i buken eller binyrer.

Symptomer

Symptomer vil variere fra person til person og etter hvor svulsten sitter. Blant vanlige symptomer og tegn som kan oppstå er:

 • Slapphet
 • Blekhet
 • Svetting
 • Vekttap
 • Lilla knuter/kuler i huden
 • Langvarig uforklarlig feber
 • Høyt blodtrykk
 • Horners syndrom (liten pupille, hengede øyelokk, ingen svetting på ene siden av ansikt)

Diagnostikk

Ofte kan legen få mistanke om sykdommen basert på symptomene pasienten presenterer eller etter et tilfeldig funn (for eksempel ultralyd i fosterlivet). For å stille den endelige diagnosen tas ofte:

 • Urinprøve der man måler urinens innhold av katekolaminer (hormoner som adrenalin og noradrenalin)
 • MIBG-scintigrafi (kjemisk forbindelse som ligner hormonet adrenalin). Stoffet brukes ved bildeundersøkelser for å fremstille enkelte typer svulster)
 • CT- og MR-undersøkelse

Behandling

Behandlingen vil variere etter hvor svulsten sitter og om det er spredning. I noen tilfeller vil legene avvente situasjonen, da tilstanden kan gå over av seg selv. Ofte vil det være nødvendig med kirurgisk behandling. Det kan også være aktuelt med kjemoterapi (cellegift), strålebehandling og/- eller injisering av et radioaktivt materiale inn i svulsten.

Prognose

Prognosen vil avhenge av en rekke ting, blant annet hva slags undergruppe av svulst man har, om det er spredning og hvor i kroppen svulsten sitter.

| Publisert

| Oppdatert