Akutt mellomørebetennelse

Forekommer hyppigst hos førskolebarn. Akutt mellomørebetennelse er en svært vanlig tilstand. De fleste vil bli bra av seg selv og trenger ikke antibiotika.

| Oppdatert

Om

Akutt mellomørebetennelse, også kalt akutt otitis media, er en svært vanlig tilstand som de fleste barn har gjennomgått innen skolealder. Tilstanden er vanligst blant barn i 1-års alder. Både bakterier og virus kan forårsake en akutt mellomørebetennelse. Mellomørebetennelsen oppstår ofte etter en luftveisinfeksjon fordi infeksjonen kan spre seg fra bakre del av svelget til mellomøret via en kanal. Når smitten når mellomøret kan det føre til betennelse med pussdannelse og smerter. Siden trommehinnen ikke får vibrere fritt på grunn av pussansamlingen gjør dette at man får midlertidig redusert hørsel. Voksne kan i tillegg ha følelsen av å ha et vakuum i øret, og en del opplever også svimmelhet.  

Hvem får sykdommen?

Alle kan få mellomørebetennelse, men det er hyppigst hos barn.

Symptomer 

 • Ofte forutgående forkjølelse
 • Sterke smerter fra øret. Barnet kan ofte ta seg til øret
 • Urolig og dårlig nattesøvn
 • Ofte feber
 • Dersom det går hull på trommehinnen vil puss kunne renne ut i øregangen. Dette gjør ofte at smertene forsvinner på grunn av mindre trykk i mellomøret

Forløp

En mellomørebetennelse går som regel over av seg selv i løpet av noen dager. Dersom trommehinnen sprekker, eller øre-nese-hals-lege lager hull på trommehinnen, vil pusset renne ut og smertene forsvinne. En sprukket trommehinne vil normalt gro av seg selv i løpet av noen dager. Hørselen vil som regel bedre seg i løpet av 3-4 uker. For noen vil en akutt mellomørebetennelse kunne utvikle seg til en kronisk mellomørebetennelse. I sjeldne tilfeller kan en akutt mellomørebetennelse føre til betennelse i benet bak øret (mastoiditt).

Tiltak og råd

 • Paracet eller Ibux gir smertelindring
 • Nesedråper ved tett nese
 • Hevet hodeleie 

Burde jeg gå til lege?

Dersom man har smerter i øret burde man oppsøke lege. 

Diagnostisering

Legen stiller diagnosen på bakgrunn av sykehistorie og undersøkelser. Legen kan undersøke trommehinnen med et otoskop som er et instrument for å undersøke øregangen og trommehinnen. Dersom det er gått hull på trommehinnen og det er puss i mellomøret, kan legen sende inn prøver av pussmaterialet for å finne ut hvilken type bakterie eller virus som forårsaker ørebetennelsen.

Behandling

For de fleste så vil en akutt mellomørebetennelse gå over av seg selv i løpet av noen dager. Smertestillende medisiner kan også bidra til å senke feberen i tillegg til å senke smertene. En øre-nese-hals-lege vil også kunne punktere trommehinnen (paracentese), som vil gjøre at smertene fra øret lindres umiddelbart. Som regel vil det ikke være nødvendig med antibiotika hos barn, men i noen tilfeller kan det likevel være nødvendig. Dette gjelder særlig hos de minste barna. Voksne skal alltid ha antibiotika som en del av behandlingen. 

Det anbefales at følgende barn skal ha antibiotika ved akutt ørebetennelse:

 • Barn med langt sykeforløp

 • Barn under 1 år

 • Sekresjon fra mellomøret i mer enn to dager

 • «Ørebarn». Det vil si tre eller flere akutte mellomørebetennelser på et halvt år eller minst fire i løpet av ett år

 • Barn som er utsatt for komplikasjoner

Du kan også lese informasjon fra Folkehelseinstituttet om mellomørebetennelse 

| Publisert

| Oppdatert