Binyrer

De to binyrene, glandulae suprarenalis, ligger som en hatt på toppen av hver sin nyre. Binyrene består av en indre del som kalles binyremarg, og en ytre del som kalles binyrebark. Binyrene lager stresshormoner som er viktige for reguleringen av blodtrykket. Binyrebarken produserer blant annet kortisol og aldosteron. Kortisol, som er et glukokortikoid, er et stresshormon som…

| Oppdatert

De to binyrene, glandulae suprarenalis, ligger som en hatt på toppen av hver sin nyre. Binyrene består av en indre del som kalles binyremarg, og en ytre del som kalles binyrebark. Binyrene lager stresshormoner som er viktige for reguleringen av blodtrykket.

Binyrebarken produserer blant annet kortisol og aldosteron.

  • Kortisol, som er et glukokortikoid, er et stresshormon som har en rekke viktige effekter på energiomsetning, immunfunksjon og hvordan nervene i kroppen fungerer
  • Aldosteron er et mineralkortikoid og har en sentral oppgave i reguleringen av væske- og saltbalansen.

Binyremargen produserer adrenalin og noradrenalin. Hormonproduksjonen i binyremargen reguleres via det autonome nervesystemet. Stress vil føre til at binyremargen frigjør adrenalin og noradrenalin. Dette fører til at kroppen settes i alarmberedskap og går inn i “fight-or-flight-respons”. I en slik situasjon vil hjertet begynne å pumpe raskere, luftveier åpnes, og blodtilførselen til mage-tarm-kanalen nedsettes for at blodet skal gå til livsviktige funksjoner.

| Publisert

| Oppdatert