Sliten og trøtt

Publisert:
Oppdatert:
Skrevet av: Ola Skaansar, Lege

Innledning

Å føle seg sliten og trøtt er vanlige symptomer som de fleste har kjent på. Det er mange årsaker til slitenhet. Blant de vanligste selvrapporterte årsakene til tretthet så finner man familieproblemer, jobbrelaterte konflikter og psykiske problemer som angst og depresjon. Det er viktig å vite at slitenhet også kan forårsakes av fysiske sykdommer og medisinbruk.

Hva er årsaken?

En lang rekke forhold kan føre til at man blir sliten og trøtt. De vanligste årsakene er knyttet til livshendelser, psykiske plager og stress. Hos legen så vil hovedprioriteten være å finne ut om slitenheten kan skyldes en fysisk sykdom eller være problemer knyttet til livssituasjon. I listen under følger vanlige årsaker til slitenhet.

Vanskelig livssituasjon, psykiske plager og stress
 • Utbrenthet er blant de vanligste årsakene som kan føre til slitenhet. Dette kan for eksempel skyldes relasjonelle problemer, dårlig økonomi eller høyt arbeidspress
 • Psykiske lidelser som depresjon og angst
 • Nedsatt fysisk form på grunn av lite mosjon
 • Belastende livshendelser som sykdom eller død blant familie eller venner
Fysisk sykdom
 • Infeksjonssykdom. For eksempel er kyssesyke (mononukleose) blant unge en hyppig årsak til slitenhet og utmattelse
 • Anemi (lav blodprosent)
 • Søvnapné-syndrom
 • Hormonelle sykdommer som diabetes og lavt stoffskifte (hypotyreose)
 • Organsvikt (svikt i ett eller flere organer)
 • Kreft
 • Revmatiske sykdom
 • Lungesykdom
 • Vitaminmangel
Medisiner

En rekke medisiner kan føre til slapphet. Blant annet:

 • Antidepressiva
 • Sovemedisiner
 • Smertestillende medisiner
Kronisk utmattelsessyndrom (ME)

Er definert som kronisk utmattelsen med varighet mer enn 6 måneder der man opplever betydelig slitenhet og reduksjon i fysisk form og arbeidsevne. Det skal ikke være noen annen sykdom som kan forklare utmattelsen.

Behandling

Behandlingen av slitenhet og utmattelse vil variere etter årsaken som ligger bak. Typisk vil stressmestring, mosjon og samtaleterapi være behandlingsalternativer ved vanskelige livssituasjoner og psykiske plager. Ved tretthet og slitenhet på grunn av underliggende sykdom eller medisinbruk vil man behandle sykdommen og eventuelt endre på medisinering. Ved kronisk utmattelsessyndrom (ME) så vil behandlingen gå ut på å regulere mosjonsnivået, samtaleterapi, og behandling av tilleggssykdommer.

Besøk nettsiden til Norges ME-forening for å lese mer om ME.


Relaterte artikler