✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

hypokonder som holder hodet i hendene

Hypokondri

Personer med hypokondri vil ofte ikke bli beroliget av undersøkelsene doktoren gjør, men ha ønske om at det skal tas flere undersøkelser

| Oppdatert

Innledning

Hypokondri, også kalt helseangst, er en tilstand som ofte debuterer i 20- og/eller 30-årene. Personer med hypokondri vil ofte ikke bli beroliget av undersøkelsene doktoren gjør, men ha ønske om at det skal tas flere undersøkelser eventuelt at undersøkelsene må gjøre med jevne mellomrom.

Det er ikke uvanlig at pasienten kan «shoppe» leger, det vil si gå fra lege til lege med sine symptomer og plager.

Vanlige symptomer og tegn på hypokondri er:

  • Tretthet og slapphet
  • Vedvarende plager over minst 6 måneder, som for eksempel brystsmerter, mageproblemer eller smerter andre steder i kroppen
  • Tror ikke på legens forsikringer om at det ikke foreligger alvorlig sykdom

Diagnostikk

Diagnostikk og utredning innebærer å utelukke at det faktisk er snakk om kroppslig eller psykisk sykdom. Diagnostikken må gjøres inn til en viss grense. Det er nemlig slik at legen aldri kan bli 100% sikker, uansett hvor mye utredning som gjøres. For mye diagnostikk kan være med å forsterke hypokondri-tilstanden.

Behandling

Kognitiv psykoterapi kan være en effektiv behandlingsform for mange. I noen tilfeller kan også antidepressive legemidler som SSRI være nyttig. En del pasienter med hypokondri vil også ha andre psykiske plager. Dersom de underliggende psykiske lidelsene blir behandlet vil ofte helseangsten også forsvinne.

| Publisert

| Oppdatert