Tinnitus / øresus

Tinnitus (Latin) er den medisinske betegnelse for øresus, som er et nevrologisk fenomen knyttet til høresansen, hvor vedkommende som er rammet av symptomet oppfatter en lyd, uten at det foreligger noen ekstern lydkilde. Lyden kan ha forskjellig karakter og intensitet, avhengig av årsaken.

Undersøkelser viser at så mye som 17% av befolkningen har en grad av tinnitusfornemmelse (prevalens). For aldersgruppen over 60 år er denne prosenten øket til ca. 30. Men bare ca. 25% av alle med tinnitus føler så mye ubehag at de tar kontakt med lege. Det betyr at mange ignorerer sin tinnitus (Wikipedia).

 

Mer informasjon om tinnitus / øresus:

Dette er tinnitus - Hørselhemmedes Landsforbund

Utdypende om tinnitus; Årsaker, beskyttelse og behandling

Øresus - hva hjelper?

Tinnitus-plagede avfeid av leger

Støy (musikk) og hørselsskader

 

 

Informasjonen på denne siden erstatter på ingen måte konsultasjon hos lege / medisinsk personell. Intet av innholdet på Medisin.no er ment å basere diagnostisering, forebygging eller behandling av sykdommer / plager på. Vi har ikke ansvar for innholdet på eksterne sider vi linker til. Dette gjelder alle linker, også sponsede.

Vi bruker åpen kildekode, og all skrevet informasjon på denne siden kan kopieres og benyttes av andre, så fremt det refereres til opphav. Bilder/logo er kopibeskyttet. Egne retningslinjer for kopibeskyttelse gjelder for de ulike sider vi linker til.

post@medisin.no