Forkjølelse

Forkjølelse er den mest vanlige infeksjonssykdommen hos mennesker, med gjennomsnittlig litt over en infeksjon per år per person. Forkjølelseshyppigheten er størst i ung alder, og avtar med en fjerdedel ved pensjonsalder. Forkjølelse hører til gruppen øvre luftveisinfeksjoner. Den skiller seg fra influensa, en mer alvorlig øvre luftveisinfeksjon som i tillegg til forkjølelsessymptomene også følges av høy feber, frysninger og muskelsmerter. Forkjølelse i seg selv er sjelden livstruende, mens komplikasjoner som for eksempel lungebetennelse kan være svært alvorlig for utsatte personer.

Forkjølelse forårsakes av flere forskjellige virus (hovedsakelig rhinovirus, coronavirus, og noen echovirus, paramyxovirus og coxsackievirus) som infiserer de øvre luftveiene. Flere hundre forkjølelsesvirus har blitt identifisert, og virusene kan mutere for å overleve, som medfører at det er svært vanskelig eller umulig å utvikle medisiner eller vaksiner mot forkjølelse. Viruspartiklene overføres som dråpesmitte i forbindelse med hosting eller nysing. Dråpene inhaleres enten direkte, eller overføres fra hånd til hånd via for eksempel håndhilsing eller objekter som dørhåndtak, og så introdusert til nesegangene når hånden rører ved øye eller nese (kilde: Wikipedia)

 

Mer informasjon om forkjølelse:

Fakta om forkjølelse

Barn og forkjølelse

Forebygge forkjølelse

Forkjølelsessår

Kjerringråd mot forkjølelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonen på denne siden erstatter på ingen måte konsultasjon hos lege / medisinsk personell. Intet av innholdet på Medisin.no er ment å basere diagnostisering, forebygging eller behandling av sykdommer / plager på. Vi har ikke ansvar for innholdet på eksterne sider vi linker til. Dette gjelder alle linker, også sponsede.

Vi bruker åpen kildekode, og all skrevet informasjon på denne siden kan kopieres og benyttes av andre, så fremt det refereres til opphav. Bilder/logo er kopibeskyttet. Egne retningslinjer for kopibeskyttelse gjelder for de ulike sider vi linker til.

post@medisin.no