Til forsiden av Medisin.no. Lukker ME / kronisk tretthetssyndrom  
 
 

ME-siden: ME / Kronisk tretthetssyndrom

Kronisk tretthetssyndrom er en kompleks sykdom med mange symptomer. Disse er særlig knyttet til sentralnervesystemet og muskulatur. Selv om sykdommen ikke er dødlig, er det en alvorlig sykdom i og med at den i svært stor grad påvirker livet til den som er rammet. Selv om den syke ofte ikke ser syk ut, er det viktig at omgivelsene forstår omfanget av denne sykdommen. ME er en fysisk lidelse, og ikke psykisk.

Det er fortsatt ikke sikkert hva som utløser ME, men mange av de rammede får sykdommen etter infeksjoner (særlig vanlig etter infeksjon av Epstein Barr-viruset (mononukleose, kyssesyke)). Mange av de som rammes er unge personer, og mange av dem med det til felles at de har en svært aktiv livsstil.

Hovedsymptomet er på ME er tretthet som ikke lar seg hvile bort. I tillegg er det vanlig med flere såkalte sekundær-symptomer. Slike kan være:

  • Forstyrret hukommelse eller konsentrasjon
  • Sår hals
  • Ømme lymfeknuter på hals eller i armhuler
  • Muskelsmerter
  • Smerte fra flere ledd
  • Hodepine som ikke har vært tilstede tidligere
  • Søvn bedrer ikke symptomene
  • Sykdomsfølelse etter fysisk aktivitet

En lang rekke sykdommer/ lidelser har tretthet som symptom. Sentralt i utredningen av ME står derfor å utelukke andre sykdommer, da det enda ikke foreligger noe test som kan diagnostisere ME direkte.

Foreløpig er eksisterer ingen medisin mot kronisk tretthetssyndrom, men det er kontinuerlig forskning på området. Når det gjelder behandling legges mye vekt på egentrening.

 

Mer informasjon om ME / kronisk tretthetssyndrom:

Sykdomskriterier, Definisjon av ME fra Norges ME-forening

Norges ME-forening

MENiN - ME-nettverket i Norge

ME-forum; forum om ME

Helsenytt om kronisk tretthetssyndrom

 

Medisin.no: ME / kronisk tretthetssyndrom

 

Informasjonen på denne siden erstatter på ingen måte konsultasjon hos lege / medisinsk personell. Intet av innholdet på Medisin.no er ment å basere forebygging eller behandling av sykdommer / plager på. Vi har ikke noe ansvar for innholdet på eksterne sider vi linker til. Dette gjelder alle linker, også sponsede.

Allll skrevet informasjon på denne siden kan kopieres og benyttes av andre, så fremt det refereres til opphav. Bilder/logo er kopibeskyttet. Egne retningslinjer for kopibeskyttelse gjelder for de ulike sider vi linker til.

post@medisin.no

Til forsiden av Medisin.no. Lukker ME / kronisk tretthetssyndrom