Hjerneslag

Et hjerneslag (medisinske synonymer; apoplexia cerebri, apoplexi, cerebralt insult) er en felles betegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning. Det er den tredje hyppigste dødsårsak av alle sykdommer og en av de viktigste sykdomsårsakene til alvorlig invaliditet i den vestlige verden (kilde: Wikipedia).

 

Mer informasjon om hjerneslag:

Fakta om hjerneslag fra Folkehelseinstituttet

Nasjonalforeningen for folkehelsen om hjerneslag

Hjerneslag.info: fakta, risikofaktorer, symptomer og test om du er i risikosonen for hjerneslag

Hjerneslag og psykiske forandringer

Landsforeningen for slagrammede

Om å forebygge hjerneslag

 

 

 

 

 

 

Informasjonen på denne siden erstatter på ingen måte konsultasjon hos lege / medisinsk personell. Intet av innholdet på Medisin.no er ment å basere forebygging eller behandling av sykdommer / plager på. Vi har ikke noe ansvar for innholdet på eksterne sider vi linker til. Dette gjelder alle linker, også sponsede.

Vi bruker åpen kildekode, og all skrevet informasjon på denne siden kan kopieres og benyttes av andre, så fremt det refereres til opphav. Bilder/logo er kopibeskyttet. Egne retningslinjer for kopibeskyttelse gjelder for de ulike sider vi linker til.

post@medisin.no