Førstehjelp

Førstehjelp er den første hjelpen alle kan gi ved akutt skade eller sykdom.

Det er mange ulike typer skader og sykdom førtehjelp kan være aktuelt ved.

En oversikt over førstehjelp i ulike situasjoner finnes på Norsk Luftambulanses Førstehjelpsider

NB! Husk at nummeret til medisinsk nødtelefon er 113

Det er i alles interesse at flest mulig kan mest mulig om førstehjelp. Det anbefales derfor å melde seg på førstehjelpskurs for å øke sin kunnskap. Man kan aldri vite når man behøver den!

 

 

Informasjonen på denne siden erstatter på ingen måte konsultasjon hos lege / medisinsk personell. Intet av innholdet på Medisin.no er ment å basere diagnostisering, forebygging eller behandling av sykdommer / plager på. Vi har ikke ansvar for innholdet på eksterne sider vi linker til. Dette gjelder alle linker, også sponsede.

Vi bruker åpen kildekode, og all skrevet informasjon på denne siden kan kopieres og benyttes av andre, så fremt det refereres til opphav. Bilder/logo er kopibeskyttet. Egne retningslinjer for kopibeskyttelse gjelder for de ulike sider vi linker til.

post@medisin.no