Fastlege

Fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001. Det er kommunens ansvar å besørge nødvendig helsehjelp for sine innbyggere. Kommunene og legene inngikk avtaler som sikret pasientene en fast lege å forholde seg til. For å kunne ha fastlege er det et vilkår at man er bosatt i riket.

Innbyggerene fikk anledning til å velge seg sin lege ved innføringen av ordningen. Legen har som hovedregel ingen mulighet til å nekte noen å stå på hans liste. Man har anledning til å bytte lege 2 ganger pr år. Byttet skjer ved melding til fastlegekontoret som utfører de administrative oppgavene (kilde: Wikipedia).

NAVs tjeneste MinFastlege finner du her. På denne siden kan man bytte fastlege for seg selv og barn under 16 år, sjekke hvilken fastlege man har o.l.

 

Mer informasjon om fastlege:

Forbrukerrådet om fastlege -rettigheter o.l.

Helsetilsynet om fastlege

 

Informasjonen på denne siden erstatter på ingen måte konsultasjon hos lege / medisinsk personell. Intet av innholdet på Medisin.no er ment å basere diagnostisering, forebygging eller behandling av sykdommer / plager på. Vi har ikke ansvar for innholdet på eksterne sider vi linker til. Dette gjelder alle linker, også sponsede.

Vi bruker åpen kildekode, og all skrevet informasjon på denne siden kan kopieres og benyttes av andre, så fremt det refereres til opphav. Bilder/logo er kopibeskyttet. Egne retningslinjer for kopibeskyttelse gjelder for de ulike sider vi linker til.

post@medisin.no