Demens

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke forandringer i hjernen som medfører at flere høyere kortikale funksjoner blir forstyrret, herunder hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læringskapasitet, språk og dømmekraft. Bevissthetsnivået er ikke redusert. Svekkelsen i kognitive funksjoner blir vanligvis ledsaget av, men kan også komme etter, svekkelser i følelsesmessig kontroll, sosial atferd eller motivasjon.

Forandringene er kroniske og ofte gradvis forverrende. Dersom tilstanden opptrer i høy alder brukes gjerne begrepet aldersdemens (senil demens), mens man ofte snakker om presenil demens dersom vedkommende er relativt ung når symptomene inntrer.

Litt over halvparten av pasienter med aldersdemens har Alzheimers sykdom (kilde: Wikipedia).

 

Mer informasjon om demens:

Fakta om demens

10 tidlige tegn på demens (Oslo kommune Helse- og velferdsetaten)

Demens: symptomer, årsaker, diagnose og behandling

Fettsyrer mot mild demens

 

Informasjonen på denne siden erstatter på ingen måte konsultasjon hos lege / medisinsk personell. Intet av innholdet på Medisin.no er ment å basere diagnostisering, forebygging eller behandling av sykdommer / plager på. Vi har ikke ansvar for innholdet på eksterne sider vi linker til. Dette gjelder alle linker, også sponsede.

Vi bruker åpen kildekode, og all skrevet informasjon på denne siden kan kopieres og benyttes av andre, så fremt det refereres til opphav. Bilder/logo er kopibeskyttet. Egne retningslinjer for kopibeskyttelse gjelder for de ulike sider vi linker til.

post@medisin.no